Home

Welcome to leesamee.

This is a resource for the parents of Grade 1 children currently at home during the lockdown. There are daily posts featuring basic literacy and Mathematics that would ordinarily form part of the work done during the second term. Lessons are available in English, with Afrikaans to follow shortly.

Happy learning!

Latest from the Blog

Dag 70

Ons gaan vandag slim dinge leer! Ons gaan in onewe getalle tel, ‘n storiesom uitwerk, totale en kleingeld bereken, deel met ‘n res, handskrif oefen, rymwoorde soek, lees, en leestekens vir sinne skryf. In Lewensvaardigheid gaan ons oor maniere en verantwoordelikhede gesels. Daar is ook ‘n praat aktiwiteit as Engels jou addisionele taal is. Kom ons begin!

Day 71

Today is going to be a fun day! We are going to expand geometric patterns, start to learn about time, learn more about symmetry, answer questions about a graph, write a phonics test, and do a reading comprehension activity. There is also a speaking activity if Afrikaans is your additional language. Can you do it? Yes, you can!

Dag 69

Ons gaan vandag lekker uitdagings aanpak! Ons gaan in vywe en tiene tel, ‘n storiesom uitwerk, meer oor pylnotasie leer, hoofrekene doen, antwoorde op die getallelyn bereken, handskrif oefen, woorde ontksommel, lees, en sinne oor prente skryf. In Lewensvaardigheid gaan ons oor maniere en verantwoordelikhede leer. Daar is ook ‘n praat aktiwiteit as Engels jou addisionele taal is. Kom ons begin!