Day 48

Today is a brand new day for learning and fun! We are going to count backwards, work on bonds of 9, write number names, solve a story sum, practice our handwriting, write ending sounds, read, and write a sentence. In Life Skills we continue with our theme about our communities. There is also a speaking activity if Afrikaans is your additional language. Let’s go!

If you’re new here, the resources used for counting in multiples, sounds learnt (to be cut into sound cards to build words), phonics lists and reading sight words (to be cut out in order to flash the words) can be downloaded here. There are also some practice assessments available on the page.

Count backwards:

Maths methods – summary: This is useful to keep on hand should you forget how each of the different methods in Maths is calculated. Mathematics is one of those subjects where you will always have to show how you got your answer, whether you are in Grade 1 or at university, so make sure to include all the steps for each type of sum. Always leave one line open before starting a new sum – as indicated by the orange crosses.

Bonds of 9 and number names:

Story sum:

Handwriting: Because handwriting is assessed it is very important that special attention be given to the formation of letters. Make sure that letters start in the correct place, try to touch the bottom line and do not lift your hand whilst you write.

Phonics: We will start with the new Phonics list for term 3 and 4 from tomorrow. It is available to print here.

Phonics – Ending sounds:

Reading: We have a brand new story today! Sound out words that you don’t know. If you get stuck on some of the words in the lists above, practice them some more. Try to read more fluently every day. Also try to read with expression. Think about where your voice needs to be louder or softer. Remember that your voice needs to sound as though you are asking a question when there is a question mark.

Write a sentence:

Life Skills: Draw a colourful picture of your self using public transport – a bus, taxi or train. This page was taken from the Department of Education’s Life Skills workbook 2 for Term 3 and 4.

Afrikaans First Additional Language – Vocabulary: Today we will learn about fruit and vegetables. Try your best to always speak in full sentences.

The book I used for the Afrikaans vocabulary is the following:

Wow! You were amazing today!

Now go have fun!

Lisa

Dag 47

Vandag is vol lekker aktiwiteite. In Wiskunde gaan jy geometriese patrone uitbrei, 3D vorms verder bestudeer, lengte meet, en vrae beantwoord oor ‘n grafiek. Daar is ‘n vinnige klanktoets, ‘n begripstoets, en dan gaan jy ‘n kaartjie maak. Dan gaan ons eindig met Engels, waar ons vir oulaas kyk na hierdie week se video. Is jy gereed? Kom ons spring weg!

As jy nuut is kan jy die hulpbronne wat vir tel in veelvoude, klanke wat aangeleer is (om in klankkaarte op te knip) klanklyste, en sigwoordlys hier aflaai. Daar is ook ‘n paar oefentoetse oor Kwartaal 2 se werk.

Geometriese patrone:

Wiskunde metodes: Hierdie is ‘n nuttige opsomming om byderhand te hou vir hoe elke soort som bereken word. Wiskunde is een van die vakke waar jy altyd sal moet wys hoe jy jou antwoorde bereken het, of jy nou in Graad 1 of op universiteit is, so maak altyd seker dat jy al die stappe vir elke soort som volg. Laat altyd een lyntjie oop voordat jy met ‘n nuwe som begin, soos aangedui deur die groen kruisies.

3D vorms: Gebruik die woorde om die sinne te voltooi.

Meting van lengte: Rangskik die lyne volgens die instruksies.

Data hantering:

Klanke – Nuwe woorde: Leer die -uk en -ul woorde, Klank die woorde, bou hulle met jou klankkaarte, en vra dat Mamma of Pappa toets hoe goed jy hulle ken.

Klanke toets: Vra vir Mamma of Pappa om hierdie woorde vir jou in ‘n toets te vra.

Begripstoets: Lees die storie twee of drie maal en beantwoord dan die vrae wat volg. As jy nie weet wat ‘n antwoord is nie, moet jy weer gaan lees en dit in die storie vind.

Skryf – maak ‘n kaartjie:

Engels Addisionele Taal – Woordeskat: Ons leer vir oulaas oor die dinge wat ons in die slaapkamer kry. Probeer jou bes om altyd in volsinne te praat. Skakel die klank van die begin af heeltemal af.

Joe, jy is sommer baie slim!

Gaan ontspan en speel nou lekker!